Haber Detayı
21 Temmuz 2017 - Cuma 00:11 Bu haber 2924 kez okundu
 
Gençlik Koordinatörleri Eğitimine Katılacak Personele duyuru!
Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Koordinatörleri Eğitimine katılacak personele bir duyuruda bulundu.
GENÇLİK Haberi
Gençlik Koordinatörleri Eğitimine Katılacak Personele duyuru!

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal ve Kültürel İçerikli Din Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Gençlik Koordinatörleri Eğitimine katılacak personele bir duyuruda bulundu.

 
İsmet Demir
 
    İsmet Demir
 
 31 Temmuz - 4 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan Gençlik Koordinatörleri Eğitimine katılacak personel için bilgilendirici bir duyuru daha yaptı. Yapılan açıklamada; 


"Geleceğimizi inşa edecek gençlerimizin milli ve manevi değerlerine bağlı, medeniyet perspektifine sahip bir şekilde yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla Başkanlığımızca muhtelif çalışma programları ve hizmetler yürütülmektedir. Söz konusu gençlik çalışmalarını koordinasyon ve eşgüdüm içerisinde planlamak, yürütmek, takip etmek ve sonuçlandırmak amacıyla erkek ve bayan il ve ilçe gençlik koordinatörleri görevlendirilmiş olup bununla, ilerleyen süreçte gençlere yönelik programların ve hizmetlerin daha etkin, verimli, hızlı, sürekli, sistematik ve başarılı bir şekilde icra edilmesi hedeflenmektedir.

Bu amaçla il ve ilçe gençlik koordinatörü olarak görevlendirilen personel arasından seçilen 161 personel 31 Temmuz – 04 Ağustos 2017 tarihleri arasında 5 günlük bir eğitim programında bir araya geleceklerdir. Söz konusu eğitim programı aynı zamanda Diyanet gençlik çalışmalarının yapılandırılmasına yönelik bir istişare ortamı oluşturmayı hedefleyecektir. Bu itibarla eğitim seminerine katılacak personelin bu bilgi notu çerçevesinde hazırlıklı olmaları ve eğitime katılım hususunda hassasiyet göstermeleri önem arz etmektedir.

KAPSAM

Biyolojik gelişimin yanı sıra, kişilik ve karakterin de şekillenmeye başladığı bir dönem olan gençlik, insana bahşedilen çok büyük bir nimet, toplumun sahip olabileceği paha biçilmez bir değerdir. Gençlik geleceğimizdir. Bir toplumun geleceğe umutla bakabilmesi, öncelikli olarak insani erdemlerle donatılmış, her yönden iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olması ile mümkündür.

Kontrolsüz dünyevileşme, aşırı bireyselleşme, sınırsız özgürlük, haz ve çıkara dayalı kısa vadeli hedeflere ne pahasına olursa olsun ulaşma mantığının giderek yaygınlaştığı bir dünyada, gençlerin bilgi, ahlak, estetik, ruh güzelliği ve merhamet duygusuyla yetişmeleri, milletimizin huzur ve bekası için bir zorunluluk halini almıştır. Milletimizi bir araya getiren değerlerin, insani haslet ve erdemlerin nesilden nesle aktarılarak üretilmesi gerekmektedir.

İyi yetişmiş bir genci, onda emeği olan insanlar için ölümden sonra bile devam edecek bir sevap kaynağı (sadaka-i cariye) olarak gören İslam dini (Tirmizi, Ahkam, 36.), bir taraftan gençliği inanç, ahlak ve ibadet kompozisyonu içerisinde her türlü kötü davranış kalıpları ve bağımlılıklardan uzak tutmayı hedeflerken, diğer taraftan onların kalplerinin sevgiyle, dimağlarının bilgiyle aydınlanmasını istemiştir.

Gençlerimizin sorumluluk sahibi olması, yeteneklerini geliştirmeleri, bilgiye, sanata ve güzel olan her şeye ilgilerinin canlı tutulması ve gönüllerinin sevgi, şefkat ve merhamet hisleri ile yoğrulması için inanç ve ibadetin onların ruh sağlığında oluşturacağı olumlu etkilerin göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Bütün bu açılardan Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik hizmetlerinin nitelik ve nicelik açısından kalitesinin yükseltilmesininönemi daha da artmaktadır.Din gönüllülerinin konuyu ciddiyetle ele alması, yeni bir alan olarak ortaya çıkan gençlik çalışmalarını asli bir iş olarak değerlendirmeleri ve konuyu sahiplenmeleri de ayrıca önem arz etmektedir.

Diğer taraftan Başkanlığımız ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında 26.02.2015 tarihinde imzalanan protokol her aşamada çalışmalarımızı kolaylaştıracak mahiyettedir. Kurumlar arası işbirliği ve koordinasyon ile hiçbir genci dışarıda bırakmadan toplumun bütün kesimlerine hizmet götürülmesi amaçlanmaktadır.Diyanet İşleri Başkanlığının ülke sathına yaygın personel istihdamı gençlik çalışmaları açısından önemli bir avantajdır. İlgili protokol çerçevesinde KYK yurtlarında ve Bakanlık kamp programlarına 2015 yılından bu yana yürütülen ortak çalışmalarda beklenenin üzerinde olumlu neticeler alınmış, yüksek memnuniyetler elde edilmiştir. Yurt ve kamplarda yürütülen bu çalışmalarının yöntem ve kapsam açısından zenginleştirilmiş bir benzerinin gençlik merkezlerinde de yürütülmesine yönelik görüşmeler son aşamaya gelmiştir.

Diyanet İşleri Başkanlığının gençlere yönelik bütün çalışmalarında gönüllülük esasına göre fedakârca çalışma ve hasbilik esas alınacaktır.Süreç içerisinde ihtiyaç nispetinde nitelikli personel istihdam etme cihetine de gidilecektir. Gençlik hizmetlerinde görev alan personel zaman zaman eğitim programlarına da tabi tutulacaklardır.

Diyanet İşleri Başkanlığı gençliğe yönelik hizmetlerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm halinde planlamak, yürütmek, takip etmek ve hızlı neticelendirmek amacıyla il ve ilçe müftülükleri bünyesinde gençlik koordinatörlüğü yapılanmasına gitmiş, bu doğrultuda her bir il ve ilçeye gençlik koordinatörleri görevlendirilmiştir. Söz konusu personel çalışmaların bizzat yürütülmesinden ziyade koordine edilmesinden, nitelik ve nicelik açısından geliştirilmesinden sorumludurlar. Yürütülen mevcut hizmet alanlarına entegre olmanın yanında yenilikçi bir bakış açısıyla hizmet üretmenin, yeni alanlar açmanın gayretinde olacaklardır. Her aşamada gerek Diyanet gerekse diğer kurum personeli ile ilişkiler karşılıklı saygı ve güven esasına dayalı olarak yürütülecektir. Genç kitleler ile iletişimi sağlayacak sistematik bir teşkilat yapısının oluşturulması hedeflenecektir.

Bütün gençlik hizmetlerinde formel bir eğitime yönelik çalışma yapmaktan ziyade eğitsel bir süreç takip edilecektir. Diyanet gençlik çalışmalarına katılan gençlere “rol-model” olarak rehberlik yapma gayretinde olunacaktır. Sosyo-kültürel etkinliklerde ve gençler için oluşturulmuş özel ortamlarda onlarla birlikte olup nitelikli zaman geçirmek hedeflenecektir. Diyanet öğrenci evleri ve TDV yurtları Başkanlığımızın gençlere yönelik bir başka hizmet alanıdır. Ev ve yurtlarımızda misafir ettiğimiz öğrencilerin sadece iaşe ve ibatelerinin karşılanması değil, manevi anlamda da beslenmeleri önemli bir ilke haline getirilmelidir. Başkanlığımızın il ve ilçelerde gerektiğinde cami ve okul çevrelerinde gençlik çalışmaları merkezi olarak işlev görecek mekânları ilgili kanunda ifade edilen Diyanet Okuma Salonlarıdır. Diyanet okuma salonlarının Başkanlıkça belirlenecek kriterlere uygun olarak açılması ve gençler için bir cazibe merkezi haline dönüştürülerek işlevsel hale getirilmesi gençlik çalışmalarımızın bir başka boyutudur. Diyanet okuma salonlarında özellikle imam hatip öğrencilerine yönelik yürütülecek müfredat programları ile ilahiyat akademi programları da ayrıca gençlik koordinatörlerimizin görev alanı içerisinde değerlendirilecektir.

ÖN HAZIRLIK

Bu doğrultuda 31 Temmuz – 04 Ağustos 2017 tarihleri arasında düzenlenecek olan eğitim programına katılacak gençlik koordinatörlerinin;

1- Gençlik Çalışmalarında Yöntem ve Dil; Gençlik hizmetlerinde temel yaklaşımlar

2- Materyal Geliştirme – Tavsiye Kitap ve Film Listesi vb.

3- Okuma Salonları, Diyanet Gençlik Çalışmaları Merkezleri vb. mekânlarda yürütülen çalışmalar,

4- KYK, Kamp ve Gençlik Merkezlerinde Yürütülen çalışmalar,

5- Gençlik Koordinatörlüğü Sisteminin Yapılandırılması; güçlü ve zayıf yönler,

6- Gençliğin din ve hayat algısı, toplumun gençlik algısı, gençlik vizyonu,

7- Sosyal medya ve gençlik vb.

Konularda hazırlıklı olarak gelmeleri ve bu konuların yanında şu ana kadar icra ettikleri çalışmaları da içeren bir bilgilendirme dosyası tanzim ederek genclik@diyanet.gov.tr adresine göndermeleri beklenmektedir." denildi.

 

Kaynak: Dinihaberler.com / Özel Haber

Kaynak: Editör:
Etiketler: Gençlik, Koordinatörleri, Eğitimine, Katılacak, Personele, duyuru!,
Yorumlar
Haber Yazılımı