Haber Detayı
08 Haziran 2019 - Cumartesi 17:58
 
İstanbul Sözleşmesi zehirli meyvedir!
01.06.2019 tarihinde Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile MİLLİ İRADE toplantısı gerçekleştirildi. MİLLİ İRADE toplantısına şehrimizin dernek ve vakıf başkanları ile kanaat önderleri katıldı.
AİLE - EVLİLİK - YAŞAM Haberi
İstanbul Sözleşmesi zehirli meyvedir!

Yazar / Prof. Dr. Sefa Saygılı

01.06.2019 tarihinde Haliç Kongre ve Kültür Merkezinde Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımı ile MİLLİ İRADE toplantısı gerçekleştirildi. MİLLİ İRADE toplantısına şehrimizin dernek ve vakıf başkanları ile kanaat önderleri katıldı. 

Yaklaşık 750 civarındaki katılımcı sözlü veya yazılı olarak temel meseleleri Cumhurbaşkanımıza bizzat ifade ettiler. Aile politikalarının hataları yönlerini, İstanbul Sözleşmesini ve 6284 sayılı yasayı eleştiren bir katılımcının konuşması defalarca büyük alkış ve tebrik aldı. Bu konuşmanın üzerine söz alan bir kadın derneği temsilcisi avukat hanım; İstanbul Sözleşmesi’nin arkasında olduklarını söyleyerek savunmaya kalktığında büyük bir protesto ile yuhalandı. Sayın Cumhurbaşkanımız topluluğu sakinleştirerek İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NAS DEĞİLDİR” sözünü sarf ederek protestolarının haklılığını ve sözleşmenin kaldırılabileceğini ifade etti.

Bu yazımızda protestolarla karşılanan bu sözleşmenin kapsamından söz etmek istiyoruz:

Türkiye, Avrupa Konseyi (İstanbul) Sözleşmesi’ni 11 Mayıs 2011tarihinde imzalamış ve 14 Mart 2014’de onaylamıştır.

Bulgaristan, Hırvatistan ve Macaristan’da reddedilen; Almanya’da çekincelerle ancak 2018 yılında kabul edilen sözleşmeyi, Rusya Federasyonu ise mahzurlu gördüğü için vazgeçme aşamasında bulunmaktadır. İşte bu zehirli meyve/İstanbul Sözleşmesine ilk imzayı (stratejik derinlik iddiasında olan) Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu gururla attığını açıklamıştır. İstanbul Sözleşmesi dayanak tutularak (Ahmet Cevdet Paşa ve Mecelle’ye dil uzatan, İslam Hukuku yoktur diyen) Prof. Dr. İzzet Özgenç tarafından 6284 sayılı yasa olarak hazırlanmıştır.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİNİN 

KAPSAMI VE YAPTIRIMLARI 

a- Anayasa 90/5 m. uyarınca, İstanbul Sözleşmesi Kanun hükmündedir. Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesine başvurulamaz. İstanbul Sözleşmesi hükümleri Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ile kişileri bağlayan temel hukuk kuralıdır.

b- Taraf devletler kadınların daha aşağı düzeyde olduğu düşüncesine veya kadınların ve erkeklerin toplumsal olarak klişeleşmiş rollerine dayalı önyargıların, törelerin, geleneklerin ve diğer uygulamaların kökünün kazınması amacıyla kadınların ve erkeklerin sosyal ve kültürel davranış kalıplarının değiştirilmesine yardımcı olacak önlemleri alacaklardır.

c- Taraf devletler, kültür, töre, din, gelenek veya sözde “namus” gibi kavramların bu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir şiddet (fiziki, psikolojik, cinsel ve ekonomik) eylemine gerekçe olarak kullanılmamasını temin edeceklerdir. Bu özellikle, mağdurun kültürel, dini, sosyal ya da geleneksel olarak kabul gören uygun davranış normlarını ve törelerini ihlal ettiği iddialarını da içermektedir.

d- LGTBİ (eşcinsel ve benzerleri) bireyleri İstanbul Sözleşmesinin sağladığı koruma kapsamındadır. 5237 sayılı yeni Ceza Kanunu’nda da aynı şekilde tarafları «Kişi” ve “Kimse” olarak tanımlamak suretiyle cinsiyet eğilimlerini teminat altına almıştır. 

e. İstanbul Sözleşmesi ile “AİLE İÇİ” ifadesi yerine “EV İÇİ” ifadesini kullanılmak suretiyle evlilik veya akrabalık ilişkileri dışında partner, sevgili ve diğer cinsel eğilimli kişilerin de korunma ve yaptırımlardan yararlanması sağlanmıştır.

f-  Ev içi ile birlikte toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ifadesiyle her aşama, her yer ve her zaman diliminde sözleşme ve sözleşmeye bağlı yasanın uygulanmasını genellemektedir. Taraf devletleri her türlü şiddetten sorumlu tutmaktadır.

g- İhbar hakkı ve yükümlülüğü ile tarafların şikâyetçi olmadığı konular için dahi soruşturma ve cezalandırma yolu açılmaktadır.

h- Şiddet (fiziki, psikolojik, cinsel ve ekonomik) dışında ISRARLI TAKİP MAĞDURU tanımı ile yeni bir fiil ve suç ihdas edilmiştir. Her kişi, sıfatı ne olursa olsun, rahatsızlık duyduğu herhangi bir konuda diğer kişileri yaptırımla karşı karşıya bırakabilecektir.

j- Taraf devletler, Sözleşme kapsamındaki şiddet eylemlerinde arabuluculuk ve uzlaştırma da dahil, zorunlu alternatif uyuşmazlık çözüm süreçlerini yasaklamak üzere, gerekli hukuki veya diğer önlemleri alacaklardır. 

İstanbul Sözleşmesi 81 maddeden oluşmaktadır. Türkiye çekince dahi koymadan aynen imzalamıştır. Sözleşme hükümlerine uygun olarak 6284 Sayılı Kanun, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününe denk getirilerek 2012 yılında yürürlüğe konulmuştur.

Ailelerin felâketi demek olan 6284 sayılı yasanın da kaynağı 2011 yılında imzalanan İstanbul Sözleşmesidir. Bu sözleşme taraf ülkelere DİN, KÜLTÜR, TÖRE, NAMUS, GELENEK değerlerinin gerekçe olarak öne sürülmesinin önlenmesini ve kökünün kazınması için gereken yasal ve diğer tedbirlerin alınacağı yükümlülüğünü getirmiştir. 6284 Sayılı Yasa da bu anlayış ve kapsamda hazırlanmıştır. 

Kaynak: YENİ AKİT GAZETESİ

Kaynak: Editör:
Etiketler: İstanbul, Sözleşmesi, zehirli, meyvedir!,
Yorumlar
Haber Yazılımı