Haber Detayı
04 Haziran 2020 - Perşembe 02:15
 
Kur'an'ın Tebliğ Edilmesini Engellemek İçin Uydurulan hadisler
(Adminin Notu: dinihaber olarak hadisler konusuna girmeyi pek düşünmüyorduk. Ama peygamberimizden 210-230 sene sonra hem de görülmemiş fitne döneminde, hadis uydurmanın marifet bilindiği bir süreçte kaleme alınan hadisleri sünnet yapıp bunu da Kur'an'a denk kılıp vahyi gayri metluv kılınması üzerine hadis konusuna girmeye karar verdik.
DİNDE TARTIŞILAN KONULAR Haberi
Kur'an'ın Tebliğ Edilmesini Engellemek İçin Uydurulan hadisler

Fereç Hüdür
 
 
 

Kur'an'ın Tebliğ Edilmesini

Engellemek İçin Uydurulan hadisler

 

(Adminin Notu: dinihaber olarak hadisler konusuna girmeyi pek düşünmüyorduk. Ama peygamberimizden 210-230 sene sonra hem de görülmemiş fitne döneminde, hadis uydurmanın marifet bilindiği bir süreçte kaleme alınan hadisleri sünnet yapıp bunu da Kur'an'a denk kılıp vahyi gayri metluv kılınması üzerine hadis konusuna girmeye karar verdik.

Şu an hadisler üzerinden sağlıksız bir tartışma yürütülmektedir. Öyle ki hadislerle ayeti neshedenler veya ayeti tahsis edenler bile çıkabilmektedir. Bu nedenle hadislerdeki sakatlıkları ortaya koyalım dedik. Ki hadisleri herkes yerli yerince değerlendirebilsin. İncil ve Tevrat'ta bir hata bile çıktığında zil takıp sevinen Müslümanların bu yazımızda ve yazarın diğer yazılarında ortaya koyduğu onlarca hataya rağmen hadisleri kutsallaştırmaları ilahi hikmete mügayirdir...)

51- Bize Abdullah ibn Mesleme, Mâlik’ten; o da Nâfi den; o da Abdullah ibn Umer (R)’den Resûlullah (S)’ın, Kur’an (metni) ile düşman arâzisine sefer edilmesini nefyettiğini tahdis etmiştir. (Buhari, Kitâbul’l-Cihâd ve’s-Siyer Cilt 6 Sayfa 2792 H.195 Ötüken (1987) )

 

Bu rivayetle, güya Kur’an’a saygısızlık edilmesini önleme gayesi güdüldüğü belirtilmek istenmişse de, işin aslı Kur’an vahyinin tebliğ edilmesini önlemektir. Zira Kur’an vahyinin yazılı olarak, kafirlere tebliğinde bir mahzur yoktur. Süleyman peygamberin Sebâ melikesine gönderdiği mektup, o sıra Sebâ halkı Müslüman olmamasına rağmen, Allah’ın adıyla başlıyordu ve bu ifadeler Kur’an’da ayet olarak mevcuttur. Şöyle ki, mealen:

- (Hüdhüd mektubu götürüp attıktan sonra Sebâ melikesi Belkis) müşâvirlerine dedi ki. “Ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı." 27/29

- O, Süleyman’dan (geliyor) ve ‘Rahmân ve Rahim Allah’ın adıyla (başlamakta)dır. 27/30

 

- “Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olarak gelin ‘ (diye yazıyor)”. 27/31

Bir tebliğ mektubu, Allah adıyla başlanarak gayri müslimlere gönderile biliyorsa. Ayetleri yazıp tebliğ etmenin de bir mahzuru yoktur. Zira, Allah en üstündür, adı da en üstün zikirdir. Allah adı Kur’an’ın bir sözü olarak Kur’an’da yer almaktadır ve Kur’an’da Allah’ın adından daha üstün bir kelime yoktur. Allah adı yazılıp kafirlere gönderilebildiğine göre Kur’an ayetleri de gönderilebilir. Bu itibarla uydurulan rivayetin aslı yoktur.

52- ...........Ebû Hureyre, Nebi (s.a.)den naklen O’nun şöyle buyurduğunu haber verdi: “Orada temiz olmayı arzu eden ve seven kişiler vardır"(Tevbe (9), 108) âyeti, Kubâ’daki Müslümanlar hakkında nâzil olmuştur”. Ebû Hureyre "su ile taharetlenmelerinden dolayı bu âyet onlar hakkında nazil oldu" dedi. (Ebû Dâvut, K.Tahâre 1, Bâb 23, Cilt 1 Sayfa 86 H.44, Şamil 1987; Tirmizi, Tefsirü’l-Kurân et-Tevbe 10; İbni Mâce, tahare,28)

 

Bu rivayette de İslama ve İslam öğretisine bir saldırı ve öğretide amaç saptırması gayesi güdülmüştür. Öyle ki ayette islami temizlik kastedilmişken, bunu tuvalette temizlenmeyle özdeşleştirmeye çalışmak, İslami değerlere karşı açık bir saygısızlıktır. Tevbe sûresi 108. Ayette şöyle denmiştir, mealen:

(Peygamberin, Dırar mescidin de namaz kılmasını önlemek için, Allah, Tevbe 108. Ayeti indirerek)

- Orada aslâ namaza durma, Tâ ilk günden takvâ üzerine, kurulan mescit, elbette içinde namaza durmana daha uygundur. Onda temizlenmeyi seven erkekler vardır. Allah da temizlenenleri sever. 9/108

Ayet mealinde görüldüğü gibi; ayette, “takvâ" konu edilmekle her çeşit kötülükten temizlenmeyi seven kimselerden bahsedilmiş olunmaktadır. Uydurma rivayette bu sevgi, kasıtlı şekilde, tuvalette suyla temizlenme olarak anlatılmıştır.

Dinihaber.com

Kaynak:https://www.dinihaber.com/kur-an-in-teblig-edilmesini-engellemek-icin-uydurulan-hadisler-makale,5065.html

Kaynak: Editör:
Etiketler: Kur'an'ın, Tebliğ, Edilmesini, Engellemek, İçin, Uydurulan, hadisler,
Yorumlar
Haber Yazılımı